آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - W - دروازه‌ی غربی بری (دروازه‌ای که هری گوت‌لیف از آن مراقبت می‌کرد)

دروازه‌ی غربی بری (دروازه‌ای که هری گوت‌لیف از آن مراقبت می‌کرد)

دهکده‌ی بری را با خندقی عمیق و حصار مقابل خارجی‌ها محافظت می‌کردند. جاده‌ی بزرگ شرقی در مسیر غربی خود از این حصار می‌گذشت و دوباره در کنج جنوبی، جایی که حصار و خندق به کنار تپه‌ی بری می‌رسیدند خارج می‌شد. در هر یک از این اماکن، دروازه‌ای گذاشته بودند که پس از رسیدن شب آن را می‌بستند و نگهبانی برایش می‌گماشتند. دروازه‌ای که رو به شایر داشت، دروازه‌ی غربی بود و در جریان جنگ جلقه، هری گوت‌لیف از آن مراقبت می‌کرد. گرچه بعدها او نیز به بیل فرنی و پیروان سارومان پیوست.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...