اشیاء

بحث در مورد جواهرات، اسلحه و سایر اشیاء موجود در داستان های تالکین

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 34 پاسخ
  • 4,575 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 4,100 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 611 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 9,377 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,667 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 453 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,968 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,799 بازدید
  • 55 پاسخ
  • 9,668 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 2,999 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 10,608 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 8,557 بازدید
  • 33 پاسخ
  • 7,096 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 2,028 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 8,616 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 2,913 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,739 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 7,744 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 6,998 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 5,123 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,845 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 4,907 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,616 بازدید