• اطلاعیه ها

  • الوه

   برخورد با اسپویل و فصل جدید سریال «بازی تاج و تخت»   07/15/2017

   با توجه به شروع فصل جدید سریال بازی تاج و تخت، از آنجایی که عنصر پیشبینی ناپذیری داستان نغمه یخ و آتش از اهمیت زیادی برای بینندگان برخوردار است، با هرگونه لوث سازی (اسپویل) داستان با جدیت برخورد خواهد شد. در صورتی که مایل به بحث و گفتگو در مورد وقایع فصل 7 سریال هستید (چه قسمت های جدید و چه قسمت هایی که خواهند گذشت)، از ابزار مخفی کننده  استفاده کنید. این قانون در تمامی بخش های تالارهای شورای ماهاناکسار تا زمان وجود این اطلاعیه معتبر خواهد بود.

اشیاء

بحث در مورد جواهرات، اسلحه و سایر اشیاء موجود در داستان های تالکین

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 777 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 499 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 8,934 بازدید
  • 34 پاسخ
  • 4,735 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 4,213 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 9,809 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,711 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 2,020 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,914 بازدید
  • 55 پاسخ
  • 9,795 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 3,019 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 10,986 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 8,623 بازدید
  • 33 پاسخ
  • 7,349 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 2,182 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 2,978 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,868 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 7,876 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 7,153 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 5,188 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,959 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 5,025 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,805 بازدید