• اطلاعیه ها

  • الوه

   برخورد با اسپویل و فصل جدید سریال «بازی تاج و تخت»   07/15/2017

   با توجه به شروع فصل جدید سریال بازی تاج و تخت، از آنجایی که عنصر پیشبینی ناپذیری داستان نغمه یخ و آتش از اهمیت زیادی برای بینندگان برخوردار است، با هرگونه لوث سازی (اسپویل) داستان با جدیت برخورد خواهد شد. در صورتی که مایل به بحث و گفتگو در مورد وقایع فصل 7 سریال هستید (چه قسمت های جدید و چه قسمت هایی که خواهند گذشت)، از ابزار مخفی کننده  استفاده کنید. این قانون در تمامی بخش های تالارهای شورای ماهاناکسار تا زمان وجود این اطلاعیه معتبر خواهد بود.

موسیقی

بحث در مورد موسیقی متن فیلم ها یا موسیقی های مربوط به دنیای تالکین

22 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 17,097 بازدید
  • 33 پاسخ
  • 6,340 بازدید
  • 54 پاسخ
  • 9,482 بازدید
  • 113 پاسخ
  • 22,286 بازدید
  • 280 پاسخ
  • 28,554 بازدید
  • 165 پاسخ
  • 24,940 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 2,624 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 973 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 3,636 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 6,664 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 694 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 5,138 بازدید
  • 19 پاسخ
  • 4,941 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 950 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 9,463 بازدید
  • 34 پاسخ
  • 512 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 430 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 2,750 بازدید
  • 29 پاسخ
  • 5,050 بازدید
  • 25 پاسخ
  • 6,830 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,821 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 2,290 بازدید