سوالات کتاب‌ها

مکانی برای سوالهای کوتاه در مورد کتاب ها. سوال هایی که نیاز به بحث دارند در سایر تالارهای شورای خردمندان مطرح شوند.


قوانین تالار سوالات

1. پیش از پرسیدن سوال، سوال های پاسخ داده شده را مرور کنید. ممکن است سوال شما قبلا پاسخ داده شده باشد.
2. از پرسیدن چند سوال متفاوت به صورت یکجا پرهیز کنید. برای هر سوال باید تاپیک مجزایی زده شود.
3. برای سوالات خود برچسب های مناسب قرار دهید تا دسته بندی درستی ایجاد شود.
4. کسی که سوال پرسیده است، اگر احساس میکند پاسخ مناسبی به سوال او داده شده است باید آن پاسخ را به عنوان «بهترین پاسخ» انتخاب کند تا پرونده سوال بسته شده و کاربران دیگری که در آینده به مطالعه تاپیک میپردازند سریعتر پاسخ درست را مشاهده کنند؛ اما اگر پاسخ مناسبی دریافت نکردید، تاپیک را بدون «بهترین پاسخ» باقی گذارید تا کاربران دیگر به سوال شما پاسخ دهند.
5. اگر پاسخ های مناسبی به سوال داده شده باشد اما کسی که سوال پرسیده، بهترین پاسخ را انتخاب نکرده باشد، مدیران بنا به نظر خود بهترین پاسخ را انتخاب خواهند کرد.
6. در هنگام مشاهده یک پاسخ می توانید بنا به کیفیت یا درستی محتوای آن با استفاده از فلش رو به بالا یا فلش رو به پایین در سمت راست هر پاسخ اقدام به امتیازدهی به آن مورد کنید. به صورت پیشفرض پاسخ ها براساس امتیازاتی که گرفته اند به ترتیب قرار می گیرند. این امر برای یافتن سریع پاسخ هایی با کیفیت بالاتر توسط خواننده می تواند مورد استفاده قرار گیرد (امتیازهای داده شده به این سبک متفاوت از امتیازدهی عادی پست هاست).

گشتن در میان سوال ها

سوال پرطرفداری برای نمایش هم اکنون وجود ندارد

91 سوال در این انجمن قرار دارد

 1. 0 رای
  1 پاسخ
 2. 0 رای
  1 پاسخ
 3. 0 رای
  2 پاسخ
 4. 0 رای
  1 پاسخ
 5. 0 رای
  3 پاسخ
 6. 1 رای
  4 پاسخ
 7. 0 رای
  3 پاسخ
 8. 0 رای
  9 پاسخ
 9. 0 رای
  2 پاسخ
 10. 4 رای
  3 پاسخ
 11. 1 رای
  4 پاسخ
 12. 2 رای
  6 پاسخ
 13. 2 رای
  5 پاسخ
 14. 1 رای
  2 پاسخ
 15. 0 رای
  6 پاسخ
 16. 0 رای
  5 پاسخ
 17. 0 رای
  3 پاسخ
 18. 2 رای
  13 پاسخ
 19. 0 رای
  2 پاسخ
 20. 2 رای
  11 پاسخ
 21. 0 رای
  4 پاسخ
 22. 0 رای
  3 پاسخ
 23. 3 رای
  9 پاسخ
 24. 0 رای
  5 پاسخ
 25. 0 رای
  2 پاسخ