رفتن به مطلب

مکان‌ها

بحث در مورد مکان های مختلف موجود در داستان های تالکین

24 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. آرنور

  • 69 پاسخ
  • 15,626 بازدید
 2. آنگمار

  • 35 پاسخ
  • 9,637 بازدید
 3. استحکامات آنگباند

  • 19 پاسخ
  • 4,333 بازدید
 4. پادشاهی اریادور

  • 8 پاسخ
  • 2,766 بازدید
 5. پادشاهی جنوبی

  • 7 پاسخ
  • 4,306 بازدید
 6. جاده مردگان

  • 12 پاسخ
  • 3,695 بازدید
 7. جزیره آلمارن

  • 8 پاسخ
  • 2,299 بازدید
 8. خاند . کجا و چرا ؟

  • 1 پاسخ
  • 1,595 بازدید
 9. درياچه نورنن

  • 6 پاسخ
  • 2,264 بازدید
 10. دول گولدور

  • 22 پاسخ
  • 8,441 بازدید
 11. راه راست

  • 42 پاسخ
  • 8,873 بازدید
 12. رووانیون

  • 4 پاسخ
  • 2,323 بازدید
 13. زمين مدور

  • 35 پاسخ
  • 8,676 بازدید
 14. سزمین موردور و اهالی آن

  • 19 پاسخ
  • 3,729 بازدید
 15. سفر به موردور

  • 7 پاسخ
  • 6,035 بازدید
 16. سوالات جاها و مکان ها و اطلس سرزمین میانه

  • 197 پاسخ
  • 31,817 بازدید
 17. شهر پنهان گوندولین

  • 28 پاسخ
  • 6,123 بازدید
 18. صفحه 786

  • 41 پاسخ
  • 10,903 بازدید
 19. قسمت جنوبی سرزمین میانه

  • 33 پاسخ
  • 7,786 بازدید
 20. معرفی شهرهای آردا

  • 12 پاسخ
  • 7,710 بازدید
 21. مکان های ناشناخته

  • 17 پاسخ
  • 6,111 بازدید
 22. موریا

  • 9 پاسخ
  • 4,262 بازدید
 23. نقشه های بلریاند و سرزمین میانه

  • 42 پاسخ
  • 13,678 بازدید
 24. نومه نور

  • 60 پاسخ
  • 17,402 بازدید
×
×
 • جدید...