• اطلاعیه ها

  • الوه

   برخورد با اسپویل و فصل جدید سریال «بازی تاج و تخت»   07/15/2017

   با توجه به شروع فصل جدید سریال بازی تاج و تخت، از آنجایی که عنصر پیشبینی ناپذیری داستان نغمه یخ و آتش از اهمیت زیادی برای بینندگان برخوردار است، با هرگونه لوث سازی (اسپویل) داستان با جدیت برخورد خواهد شد. در صورتی که مایل به بحث و گفتگو در مورد وقایع فصل 7 سریال هستید (چه قسمت های جدید و چه قسمت هایی که خواهند گذشت)، از ابزار مخفی کننده  استفاده کنید. این قانون در تمامی بخش های تالارهای شورای ماهاناکسار تا زمان وجود این اطلاعیه معتبر خواهد بود.

وارکرفت

بحث در مورد داستانهای کتابی که توسط ریچارد ناک نوشته شده

19 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 51 پاسخ
  • 9,394 بازدید
  • 43 پاسخ
  • 11,460 بازدید
  • 20 پاسخ
  • 6,079 بازدید
  • 38 پاسخ
  • 10,801 بازدید
  • 59 پاسخ
  • 10,425 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 385 بازدید
  • 61 پاسخ
  • 16,275 بازدید
  • 32 پاسخ
  • 9,460 بازدید
  • 58 پاسخ
  • 15,169 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 5,708 بازدید
  • 86 پاسخ
  • 15,156 بازدید
  • 52 پاسخ
  • 7,798 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 5,142 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 2,109 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,584 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 4,012 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 3,132 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 4,575 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 1,887 بازدید