• اطلاعیه ها

  • الوه

   برخورد با اسپویل و فصل جدید سریال «بازی تاج و تخت»   07/15/2017

   با توجه به شروع فصل جدید سریال بازی تاج و تخت، از آنجایی که عنصر پیشبینی ناپذیری داستان نغمه یخ و آتش از اهمیت زیادی برای بینندگان برخوردار است، با هرگونه لوث سازی (اسپویل) داستان با جدیت برخورد خواهد شد. در صورتی که مایل به بحث و گفتگو در مورد وقایع فصل 7 سریال هستید (چه قسمت های جدید و چه قسمت هایی که خواهند گذشت)، از ابزار مخفی کننده  استفاده کنید. این قانون در تمامی بخش های تالارهای شورای ماهاناکسار تا زمان وجود این اطلاعیه معتبر خواهد بود.

حلقه سرنوشت

در اینجا میتوانید پیشنهادات سرنوشت سازی برای بهتر شدن سایت آردا دهید و ایرادات آنرا گوشزد نمایید

22 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1,496 پاسخ
  • 77,393 بازدید
  • 808 پاسخ
  • 40,745 بازدید
  • 31 پاسخ
  • 2,307 بازدید
  • 75 پاسخ
  • 6,848 بازدید
  • 86 پاسخ
  • 8,116 بازدید
  • 31 پاسخ
  • 4,439 بازدید
  • 37 پاسخ
  • 5,487 بازدید
  • 47 پاسخ
  • 6,741 بازدید
  • 112 پاسخ
  • 9,312 بازدید
  • 37 پاسخ
  • 3,778 بازدید
  • 37 پاسخ
  • 6,811 بازدید
  • 38 پاسخ
  • 4,710 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 4,569 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 5,518 بازدید
  • 23 پاسخ
  • 3,714 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 2,402 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,644 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 1,683 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 2,114 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 1,478 بازدید
  • 13 پاسخ
  • 2,284 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 2,124 بازدید