رفتن به مطلب
  • 2
goshtapo

چرا فرودو از پیدا شدن حلقه به هنگام به دست کردنش می ترسید؟

سوال

goshtapo

چرا فرودو در چندین جا به سم می گوید که هر چه به موردور نزدیک تر می شویم سنگینی حلقه بیش تر می شود و نمی شود او را در دست کرد زیرا نزگول متوجه حضور او می شوند؟ حتی حضور حلقه در ورودی میناس مورگول را علی رغم در دست کردن تا حدودی متوجه شدند (ویچ کینگ).اما سم در غار شلوب و برج نگهبانی کریت اونگول حلقه را بدست کرد در حالی که این دو مکان بسیار نزدیک تر به موردور بودند ؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

4 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است

Recommended Posts

  • 3
لیدی گالادریل

سم حلقه را مدت کوتاهی در دست داشت ولی فرودو به مدتی طولاتی.  هر گاه فرودو به موردور نزدیک میشد به روح سائرون نزدیکتر میشد. بعد از اینکه فرودو حلقه را بدست گرفت، سائرون توانست در روح او نفوذ کند (منظور از نفوذ، آگاهی از درون و کردار او است) و هر گاه فرودو حلقه را بدست میکرد سائرون میتوانست ذهن او را خوانده و تا حدودی از تاریکی خود در درون او فرو ببرد. هر چه به کوه نابودی نزدیکتر میشدند، سائرون به او نزدیکتر و احتمال ورود و نفوذ به درون او بیشتر میشد. در واقع فرودو با بدست کردن حلقه، راه نفوذ سائرون به درون خود را باز کرده بود اما سم چون هرگز حلقه را در انگشت فرو نبرده، همانند فرودو سنگینی و نفوذ سائرون را احساس نمیکرد. آنچه فرودو را آزار میداد نزدیکی سائرون و فشار روحی بود که بر او وارد میشد. میتوان گفت دردهای فرودو جنبه روحی داشته و نه جسمی و به همین دلیل برای درمان آن هم باید به سرزمین غرب به نزد والار برای درمان میرفته است.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
  • 3
فین رود فلاگوند

با عرض اجازت

من فکر می کنم دلیل آن این باشد که فرودو مدت ها بوده که حلقه را داشته و هر لحظه برای او سخت تر می گشته اما سم با اولین بار دست کردن حلقه فشار کمتری را تحمل می کند. یکی دیگر از دلایلش هم این بوده که او به دنبال فرودو می رفته و می خواسته او را نجات بدهد پس حواسش را جمع تر کرده و ترسش را فروخورده.

البته باید گفت فشاری که به سم بعد از اولین بار دست کردن حلقه می آید به مراتب از اولین باری که فرودو حلقه را بر دست می کند بسیار بیشتر بوده است. 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
  • 1
lord of the moon

چون اراده ی حلقه بعد از مدت زیادی در کنار فرودو بودن ب روی او تاثیر داشت 

 

یک مثال عادی: اگر شما یک دست وزنه ای سنگین را حمل کنید و بعد از مدتی آن را به دست دیگرتان بدهید ، دست دوم تا مدتی احساس ناراحتی ندارد

 

سم هم خیلی کم حلقه رو داشت هم حلقه اراده اش رو بر او تحمیل نکرده بود

 

 

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
  • -3
لیدی گالادریل

در ضمن بدن فرودو به شدت ضعیف شده بود و نمی توانست سنگینی حلقه را تحمل کند.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست

×
×
  • جدید...