رفتن به مطلب
فین رود فلاگوند

اگر پسران فئانور بعد از مرگ پدر به سوگند، وفادار نمی ماندند چه می شد

Recommended Posts

فین رود فلاگوند

با عرض اجازت

اگر پسران فئانور بعد از مرگ پدر به سوگند وفادار نمی ماندند چه اتفاقاتی ممکن بود رخ دهد

آیا سرزمین های بلریاند از حملات مورگوت جان سالم به در می برد

آیا تورگون کوندولین را می ساخت

آیا آدمیان به غرب می آمدند

آیا برن با لوتین دیدار می کرد

آیا دوریات نابود می شد

داستان خود را بیان کنید.

ویرایش ناظر:

این تاپیک اختصاص به داستان نویسی کاربران و فن فیکشن دارد. پست های نامربوط حذف خواهند شد.

جهت بیان احتمالات و بحث های مستند به تاپیک اگر های سرزمین میانه مراجعه کنید.

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
فین رود فلاگوند

با عرض اجازت

من هم با یک و نیم سال تاخیر پست آغازین را می زنم.

امیدوارم دوستان اشتباهات را در تاپیک مربوطه اش بنویسنند.

بعد از نجات یافتن مایدروس از دست مورگوت به وسیله فین گون پسر ارشد فین گولفین مایدروس و خاندان فئانور از دعوی بر سر پادشاهی نولدور کنار آمده و مسند ریاست را به خاندان فین گولفین وانهادند. فین گون و پدرش خواستار صلح میان نولدوریانی شداند که کوچ کرده بودند.

آنگرود پسر فینارفین برای صحبت با الوه تین گول رفت و تین گول بعضی سرزمین های پیش پا افتاده بلریاند را به ایشان بخشید.

آنگرود خبر را به پسران فئانور داد.

مایدروس گفت: او سرزمین هایی به ما داده که او را درآنجا اقتداری نیست. پس بگذار شاد باشد که پسران فینوه همسایه اویند نه اورکان مورگوت.

و او راضی بود بدین.اما کارانتیر گندم گون که با پسران فینارفین خوب نبود پرخاش کرد که چه کسی پسر فینارفین را از جانب ما به پیش تین گول فرستاده. او که لسان ما نیست.

پس آنگرود ناراحت گشت و مجلس را ترک کرد و بعد نزد پسران بحثی در گرفت.

کارانتیر:برادر نکند از سوگند پدر غافل گشته ای که چنین می گویی؟ ما این همه از آمان تا بداینجای بیهوده گام نگذاشته یم که توهمه را به باد می دهی.

مایدروس : از سوگند پدر چیزی نصیب مان نمی شود و در ضمن اگر این کار را بکنیم کمک به افزایش قدرت الدار می کنیم تا مورگوت را به ورطه نابودی بکشیم.

دیگر برادران هم شور کردند تا به این نتیجه رسیدند که باید اندکی صبر کرد.

حال هر کدام به کویی در هطراف بلریاند خان و مان گزیدند و در سرشان این است که آیا پدر اشتباه می کرده؟؟؟

به اشتراک گذاری این پست


لینک به پست
مهمان
این موضوع از هم اکنون بسته می گردد.

×
×
  • جدید...