با سلام به همه دوستان با توجه به استقبالی که بخشی از کاربران آردا نسبت به نوشتن فن فیکشن از خودشون نشون دادن، و نیز با توجه به اینکه تاپیکی منحصرا برای نقد نوشته های دوستان وجود نداشت، و صد البته با توجه به اهمیت مقوله ی نقد در همه ی حیطه های هنری و تاثیر اون در بالندگی و رشد استعدادها، تصمیم گرفتیم تاپیکی در این راستا ایجاد کنیم تا محلی باشه برای بحث و تبادل نظر درباره داستان دوستان... باشد که نواقص و مزایای نوشته هامون رو به درستی نقد کنیم و برای بهبود آثارمون تلاش بیشتری بکنیم. منتظر نظرات