خانه - آرشیو برچسب: The

آرشیو برچسب: The

زیباروی (لقب کله‌گورم و دیگران)

لقب و عنوان سومین پسر فئانور. این لقب، لقب مشهوری است و به افراد زیادی از جمله دختر سم گمجی، الانور گمجی، پسر ائومر، الفواین و هیرلوین فرمانده پینات گلین داده شده.

اژدها (عنوان گلائرونگ)

عنوانی که عموماً در دوره‌ی اول برای گلائرونگ، خزنده‌ی طلا دوست آنگ‌باند به کار می‌رفت. گلائرونگ، از اولین اژدهایان مورگوت بیرون بود که خارج شد و سال‌های سال تنها نزد مردمان بله‌ریاند شناخته شده بود. الف‌ها و اداین نیز چند مرتبه گلائرونگ را دیده بودند. گلائرونگ در داگور براگولاخ و نیرنائت آرنوئدیاد نیز جنگید. پس از آن که زخم‌های ناشی از نیرنائت بهبود یافت اربابش در شمال، دوباره او را بیرون فرستاد تا علیه نارگوت‌روند مبارزه کند. گلائرونگ توانست آن دژ را غارت کند و بدین ترتیب خود را به نام اژدها-شاه شناساند. در همین دوره بود که عموماً برای اشاره به وی تنها از عنوان «اژدها» استفاده می‌کردند. گلائرونگ بالاخره، نارگوت‌روند را ترک کرد و به شمال و شرق رفت تا به بره‌تیل حمله کند. آن‌جا بود که بالاخره در هیأت تورین و تیغ سیاهش با بلای جان خود مواجه گشت و بدین ترتیب، اولین و مشهورترین اژدها در شمار اژدهایان به پایان عمر خود رسید.

همسر دریانورد (عنوانی برای داستان آلداریون و ارندیس)

عنوانی برای داستان طولانی آلداریون و ارندیس، یکی از معدود داستانهایی که پس از سقوط نومه نور باقی ماند، داستان تار-آلداریون شاه دریانورد و ملکه اش ارندیس. تار-آلداریون ششمین شاه نومه نور و ماجراجو و کاوشگری بزرگ بود، اما داستان بیشتر از دید ارندیس نقل شده، همسری تنها که زمانی که شوهرش به سفرهای دریایی میرفت تنها در نومه نور باقی میماند، و داستانش به پایانی غم انگیز ختم میشود.

دریانورد (لقبی برای بزرگترین دریانوردان تاریخ)

عنوانی برای بزرگترین دریانوردان تاریخ، بویژه ائارندیل، برای شاهکارش در رسیدن به سرزمین نامیرایان و کمک خواستن از والار در پایان دوران اول.

ائارندیل: پسر تور و ایدریل، که پیش از سقوط گوندولین در آنجا بدنیا آمد. او مشهورترین دریانورد سرزمین میانه است. به کمک قدرت سیلماریل از دریای سایه و جزیره های افسون شده عبور کرد و به سواحل آمان رسید. در آنجا درخواست پوزش او از جانب انسانها و الفها باعث فرود آمدن خشم والار بر سر مورگوت شد. ائارندیل در غرب ماند و با کشتی اش به آسمان بادبان کشید، و سیلماریل آن گه گاه در آسمان به شکل ستاره صبحگاهی یا شامگاهی دیده میشود.

تار-آلداریون: او نیز به نام دریانورد مشهور بود، ششمین شاه نومه نور و از نوادگان مستقیم ائارندیل. در جوانی به همراه وئانتور کاوشگر به سرزمین میانه سفر کرد، از آن به بعد او در دریاهای آردا به سفر پرداخت. او رسته کاوشگران را در نومه نور پایه گذاری کرد و به عنوان فرماندهی بزرگ معروف شد.

مایا (لقب ملیان ملکه دوریات)

عنوانی برای ملیان، ملکه دوریات، که در اصل مایایی در خدمت وانا و استه بود.