خانه - آرشیو برچسب: معرفی شخصیت ها

آرشیو برچسب: معرفی شخصیت ها

معرفی شخصیت‌های فیلم هابیت: بیلبو بگینز

Martin Freeman در نقش بیلبو بگینز در سه‌گانه هابیت

Martin Freeman در نقش بیلبو بگینز در سه‌گانه هابیت

رئیس خاندان بگینزها که به تنهایی در بگ اند (حفره هابیتی) در سرزمین هابیتون زندگی می‌کرد تا اینکه در سال ۲۹۴۱ (دوران سوم) گندالف او را درگیر پویش اره بور کرد و هابیت‌ها را در کارهای بزرگ پایان دوره سوم به صحنه کشاند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به فرهنگنامه آردا مراجعه کنید:

بیلبو بگینز در فرهنگنامه آردا

توجه مهم: اگر کتاب هابیت را نخوانده‌اید، توصیه می‌شود که این مطلب را نخوانید چون داستان فیلم برای شما لو می‌رود.

معرفی شخصیت‌های فیلم هابیت: گندالف خاکستری

Sir Ian McKllen در سه‌گانه هابیت

Sir Ian McKllen در سه‌گانه هابیت

گندالف یکی از جادوگرانی بود که برای مقابله با سائرون  به سرزمین میانه فرستاده شد. در طی ۲۰۰۰ سال در سرزمین میانه، گندالف برای عشق به سرزمین و مردمش و هابیت‌ها آمده بود. گندالف بی وقفه بر ضد نقشه های سائرون  که برای تسلط بر سرزمین میانه بودند تلاش می‌کرد. او در جریان یک سری اتفاق‌ها قرار گرفت که سرانجام موجب نابودی فرمانروای تاریکی شدند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به فرهنگنامه آردا مراجعه کنید:

گندالف در فرهنگنامه آردا

توجه مهم: اگر کتاب هابیت را نخوانده‌اید، توصیه می‌شود که این مطلب را نخوانید چون داستان فیلم برای شما لو می‌رود.

 

معرفی شخصیت‌های فیلم هابیت: تورین سپربلوط

Richard Armitage در نقش تورین سپر بلوط در سه‌گانه هابیت

Richard Armitage در نقش تورین سپر بلوط در سه‌گانه هابیت

تورین سپربلوط سر دسته گروهی بود که برای باز پس گیری تنها کوه از دست اژدهایی به نام اسماگ عازم سفر شدند. بیلبو بگینز به عنوان «عیار» در این گروه استخدام شد و در این سفر بود که او حلقه یگانه را یافت.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به فرهنگنامه آردا مراجعه کنید:

تورین سپربلوط در فرهنگنامه آردا

توجه مهم: اگر کتاب هابیت را نخوانده‌اید، توصیه می‌شود که این مطلب را نخوانید چون داستان فیلم برای شما لو می‌رود.

معرفی شخصیت‌های فیلم هابیت: گلوین

Peter Hambleton در نقش گلوین در سه‌گانه هابیت

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا و پدر گیملی. گلوین پسر گروین در سال ۲۷۸۳ دوران سوم به دنیا آمد. برادر بزرگتر او اوین بود. آنها از نسل دورین بودند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به فرهنگنامه آردا مراجعه کنید:

گلوین در فرهنگنامه آردا

توجه مهم: اگر کتاب هابیت را نخوانده‌اید، توصیه می‌شود که این مطلب را نخوانید چون داستان فیلم برای شما لو می‌رود.

معرفی شخصیت‌های فیلم هابیت: اوین

John Callen در نقش اوین در سه‌گانه هابیت

یکی از اعضای گروه تورین و شرکا. اوین دوم در سال ۲۷۷۴ دوران سوم به دنیا آمد. او پسر گروین و برادر بزرگتر گلوین بود. آنها از نسل دورین بودند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر به فرهنگنامه آردا مراجعه کنید:

اوین در فرهنگنامه آردا

توجه مهم: اگر کتاب هابیت را نخوانده‌اید، توصیه می‌شود که این مطلب را نخوانید چون داستان فیلم برای شما لو می‌رود.