خانه - آرشیو برچسب: فیلم هابیت (برگه 20)

آرشیو برچسب: فیلم هابیت

گذر هابیت از مرز ۱۰۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی

Hobbit-An-Unexpected-Journey-The-poster

 

فیلم «هابیت: سفری غیر منتظره» در پنجمین روز اکران خود از مرز ۱۰۰ میلیون دلار در آمریکای شمالی عبور کرد. به گزارش باکس آفیس این فیلم با فروش ۷.۷ میلیونی خود در روز سه شنبه به مجموع فروش ۱۰۰.۲ میلیون دلار در آمریکای شمالی دست یافت. هنوز آمار جدیدی از فروش جهانی فیلم منتشر نشده است.

رکورد شکنی فیلم هابیت با فروش ۸۴.۷ میلیون دلاری

Hobbit-An-Unexpected-Journey-The-posterفیلم «هابیت: سفری غیر منتظره» با فروش تخمینی ۸۴.۷ میلیون دلاری آخر هفته خود در آمریکای شمالی رکورد جدیدی برای ماه دسامبر بر جای گذاشت. پیشتر این رکود به فیلم «من افسانه هستم» در سال ۲۰۰۷ با فروش ۷۷.۲ میلیون دلاری اختصاص داشت. البته این آمار بدون احتساب تورم قیمت بلیط سینماست. در صورتی که ضرایب تورم اعمال شود فیلم «ارباب حلقه ها: بازگشت شاه» که در سال ۲۰۰۳ فروشی برابر ۷۲.۶ میلیون دلار داشت با فروش تطبیق داده شده ۹۵.۶ میلیون دلاری همچنان رکورد دار ماه دسامبر است.

* این آمار تخمینی است و آمار دقیق روز دوشنبه منتشر میشود.

فروش ۳۷.۵ میلیون دلاری «هابیت: سفری غیر منتظره» در آمریکای شمالی

T

 

فیلم «هابیت: سفری غیر منتظره» رکورد دیگری برجای گذاشت. این فیلم در روز اول نمایش در آمریکای شمالی ۳۷.۵ میلیون دلار فروش داشت که بیشترین میزان فروش روز اول یک فیلم در ماه دسامبر است. رکورد قبلی در دست فیلم «ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه» در سال ۲۰۰۳ بود که ۳۴.۵ میلیون دلار فروش کرده بود. فیلم «دو برج» نیز فروشی برابر با ۲۶.۲ میلیون داشت اما فیلم «یاران حلقه» که قسمت اول سه گانه ارباب حلقه ها بود فروشی بیشتر از ۱۸.۲ میلیون دلار نداشت.

به نظر میرسد که فیلم «هابیت: سفری غیر منتظره» در مجموع فروش آخر هفته بین ۸۵ تا ۱۰۵ میلیون دلار فروش داشته باشد که در اینصورت رکورد فیلم «من افسانه هستم» را که ۷۷.۲ میلیون دلار فروش داشت را خواهد شکست.

۱۳ میلیون دلار از این فروش مربوط به فروش نیمه شب است که ۳ برابر فروش نیمه شب ۳.۵ میلیون دلاری فیلم آواتار است. فروش نیمه شب «من افسانه هستم» تنها ۱.۷ میلیون دلار بود. همچنین این فیلم در خارج از آمریکای شمالی ۵۷ میلیون دلار فروش داشته و میزان فروش مجموع آن در روز اول برابر با ۹۴.۵ میلیون دلار است.

 منبع