خانه - حرف O

حرف O

 • Oakenshieldسپربلوط (کنیه و لقب شاه تورین دوم)
 • Oaksبلوط (نوعی درخت عظیم)
 • Oath of Eorlسوگند ائورل (سوگند اتحاد ائورل در برابر کیریون از گوندور)
 • Oath of Feanorسوگند فئانور (سخنان سرنوشت ساز فئانور و پسرانش)
 • Oathbreakersسوگندشکنان (کسانیکه در جاده های مردگان درنگ کردند)
 • Oghor-haiاوگور-های (نامی برای درواداین در میان اورکها)
 • Ogresدیوها (نژادی مرموز و خوفناک)
 • Ohtarاوهتار (از ملازمان ایسیلدور)
 • Oin King of Durin's Folkاوین پادشاه مردمان دورین (پادشاه دورفهای کوهستان خاکستری)
 • Oin son of Groinاوین پسر گروین (از همراهان بیلبو در سفر تنها کوه)
 • Oiolaireاویولیر (همیشه تابستان)
 • Oiolosseاویولوسه (جایگاه مرتفع مانوه و واردا)
 • Oldپیر (لقبی برای طویل العمرترین انسانها)
 • Old Fordگدار قدیمی (محل اصلی رد شدن از آندوین در قسمتهای شمالی این رود)
 • Old Forestجنگل قدیمی (جنگلی ناشناخته، بازمانده جنگلی بزرگتر در دوران دوم در شمال)
 • Old Forest Roadجاده قدیمی جنگل (جاده ای قدیمی در امتداد شرق به غرب که از میان سبز بیشه بزرگ می گذشت)
 • Old Gammidgyگمیجی پیر (لقبی که موجب شهرت نام فامیلی سام وایز گمجی گشت)
 • Old Man Willowبید پیر (درخت پلید جنگل قدیمی)
 • Old Millآسیاب قدیمی (آسیاب هابیتون)
 • Old Roadجاده قدیمی (جاده ای که از میان اریادور گذشته و به سوی شرق می رفت)
 • Old Rory Brandybuckروری برندی باک پیر (لقبی رایج برای روریماک ارباب باکلند)
 • Old Tobyاولد توبی (یکی از بهترین انواع علف چپق)
 • Old Tookبابا توک (لقب گرونتیوس محترم)
 • Old Winyardsاولد وینیاردز (شرابی سرخ رنگ از جنوب شایر)
 • Oldbuckخانواده اولدباک (اخلاف بوکا اهل ماریش)
 • Oliphauntsپیل (فیلهای عظیم الجثه در دوران سوم)
 • Olog-haiاولوگ های (نژادی بزرگتر و قویتر از ترولها که در اواخر دوران سوم مشاهده شدند)
 • Olorinاولورین (نام زمان جوانی گندالف)
 • Olweاولوه (فرمانروای تلری در آمان)
 • Ondoherاوندوهر (پسر تیره بخت کالیمهتار)
 • Ondolindeاوندولینده (صخره موسیقی آب)
 • Ondostoاوندوستو (مهمترین شهر فوروستار)
 • Oneیگانه (ارو، ایلوواتار)
 • One Ringحلقه یگانه (حلقه حکمرانی سارون)
 • One-handیک دست (از القاب برن)
 • Onodloرود اونودلو (نامی به زبان الفی باستان برای انت واش)
 • Onodrimاونودریم (اِنتها، چوپانان درختان)
 • Oraldاورالد (یکی از نامهای بیشمار تام بامبادیل)
 • Orc-holdsاقامتگاههای اورکی (کنام گابلینها)
 • Orcristاورک ریست (شمشیر تورین سپربلوط)
 • Orcsاورکها (سربازان اربابان تاریکی)
 • Orcs of the Mountainsاورکهای کوهستان (گابلینهای بزرگ کوهستان مه آلود)
 • Orfalch Echorاورفالخ اخور (راه فرار)
 • Orgaladhاورگالاد (روز درخت سپید)
 • Orgaladhadاورگالادهاد (روز دو درخت)
 • Oriاوری (از همراهان تورین سپربلوط)
 • Orkishاورکی (زبان اورکها)
 • Ormalاورمال (چراغ جنوبی والار)
 • Ornendilاورنندیل (پسر ارشد الداکار)
 • Orocarniاوروکارنی (کوهستانی قرمز رنگ بر فراز کوئیوینن)
 • Orodreth of Gondorاورودرت اهل گوندور (شانزدهمین کارگزار حکمران گوندور)
 • Orodreth of Nargothrondاورودرت اهل نارگوتروند (برادر کوچکتر فینرود فیلاگوند)
 • Orodruinاورودروین (کوه هلاکت)
 • Oromeاورومه (شکارچی والار)
 • Oromendilاورومندیل (از نجیب زادگان نومه نور)
 • Oropherاوروفر (از رهبران الفهای سیلوان که خود از سیندار بود)
 • Orophinاوروفین (از مرزبانان لورین)
 • Orrostarاوروستار (قسمت شرقی نومه نور)
 • Orthancاورتانک (برجی غیرقابل نفوذ در میان حلقه آیزنگارد)
 • Orthanc-stoneسنگ اورتانک (پلان تیر برج اورتانک)
 • Osgiliathاوزگیلیات (پایتخت باستانی گوندور)
 • Osseاوسه (مایای موکل سرزمینهای ساحلی)
 • Ossiriandاوسیریاند (سرزمین هفت رودخانه)
 • Ost-in-Edhilاوست-این-ادهیل (شهر الفها در اره گیون)
 • Ostoherاوستوهر (بازسازنده میناس آنور)
 • Otho Sackville-Bagginsاتو ساکویل بگینز (وارث کج خلق بیلبو)
 • Outer Landsسرزمینهای بیرونی (نامی برای سرزمین میانه)
 • Outer Seaدریای بیرونی (دریای محیط جهان)
 • Overhillاوورهیل (روستایی در پشت تپه هابیتون)
 • Overlitheاوورلیت (از تعطیلات هابیتها)
 • Oxenگاوها

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.