خانه - حرف I

حرف I

 • Írildëایریلده (از نودگان واردامیر)
 • Írimonایریمون (نام اصلی پنجمین شاه نومه نور)
 • Îbalایبال (پسر اولبار)
 • Iant Iaurیانت یائور (پل سنگی قدیمی بر روی اسگالدوئین)
 • Iarwain Ben-adarیارواین بن-آدار (کهنسالترین و بی پدر)
 • Iavasیاواس (فصلی در تقویم سینداری)
 • Ibunایبون (یکی از دو پسر میم)
 • Icebay of Forochelخلیج یخ زده فروخل (خلیج بزرگی در شمال سرزمین میانه)
 • Idril Celebrindalایدریل کلبریندال (دختر تورگون)
 • Ilberic Brandybuckایلبریک برندی باک (پسر دوم سردیک برندی باک)
 • Ilexesبلوط سبز (درختی در ایتیلین)
 • Illuinایلوئین (چراغ والار که در شمال قرار داشت)
 • Ilmarinایلمارین (تالارهای مانوه و واردا)
 • Ilmarëایلماره (خدمتکار واردا)
 • Ilmenایلمن (فضای بالای آردا)
 • Ilúvatarایلوواتار (نامی برای اِرو)
 • Imlachایملاخ (پدر آملاخ)
 • Imlad Morgulایملاد مورگول (دره مورگول-دوئین)
 • Imladrisایملادریس (پناهگاه الروند)
 • Imloth Meluiایملوت ملوی (سرزمین کودکی یورت)
 • Imrahilایمراهیل (امیر دول آمروت)
 • Imrazôr the Númenóreanایمرازور نومه نوری (از اجداد امیران دول آمروت)
 • Incánusاینکانوس (نام گندالف در جنوب سرزمین میانه)
 • Indisایندیس (همسر دوم فینوه)
 • Indorایندور (پدر آیرین)
 • Inglorionاینگلوریون (لقب گیلدور)
 • Ingoldاینگولد (نگهبان راماس اخور)
 • Ingwëاینگوه (شاه مهین الفها)
 • Inn of Breeمهمانخانه بری (اسبچه راهوار)
 • Inscrutableمرموز (یکی از نامهای آدمیان نزد الفها)
 • Inziladûnاینزیلادون (وارث تائب آر-گیمیلزور)
 • Inzilbêthاینزیلبت (مادر تار-پلانتیر)
 • Iorethیورت (زنی دانا در گوندور)
 • Iorlasیورلاس (عموی برگیل)
 • Irensagaایرنساگا (سلسله قللی در کوهستان سفید)
 • Irisایریس
 • Irmoایرمو (نام اصلی لورین والا)
 • Iron Crownتاج آهنین (تاج مورگوت در آنگباند)
 • Iron Hillsکوه های آهن
 • Iron Mountainsکوهستان آهن (حصار کوهستانی اوتومنو)
 • Iron of Deathآهن مرگ (شمشیر سیاه تورین، گورتانگ)
 • Ironfootپا آهنین (لقب شاه دائین دوم)
 • Isembard Tookایزمبارد توک (هفتمین فرزند بابا توک)
 • Isembold Tookایزمبولد توک (پنجمین فرزند بابا توک)
 • Isenرود ایزن (رود آهن که از دروازه های ایزنگارد عبور می کند)
 • Isengar Tookایزنگار توک (پسر ماجراجوی بابا توک)
 • Isengardایزنگارد (دژ سارومان)
 • Isengardersایزنگاردی ها (سربازان ایزنگارد)
 • Isengrim Took IIایزنگریم توک دوم (بنیانگذار سمیالهای بزرگ)
 • Isengrim Took IIIایزنگریم توک سوم (بزرگترین فرزند بابا توک)
 • Isenmoutheدهانه ایزن (دهانه آهنی جنوب اودون)
 • Isilایسیل (نامی برای ماه)
 • Isildurایسیلدور (پسر ارشد و وارث الندیل)
 • Isildur’s Baneبلای جان ایسیلدور
 • Isildur’s Heirوارث ایسیلدور (بازماندگان پسر بزرگ الندیل)
 • Isilmoایسیلمو (برادر ملکه تار-تلپرین)
 • Isilmëایسیلمه (دختر تار-الندیل)
 • Isilyaایسیلیا (سومین روز هفته الفها)
 • Isle of Balarجزیره بالار (پناهگاه گیردان)
 • Isle of Meneltarmaجزیره منل تارما (قله ستون آسمان)
 • Isle of Werewolvesجزیره گرگ خویان (تول-این-گائوروت، جزیره سائرون)
 • Istarایستار (ساحر)
 • Istariایستاری (ساحران)
 • Isumbras Took Iایزومبراس توک اول (اولین تاین شایر از خاندان توک)
 • Isumbras Took IIIایزومبراس توک سوم (یازدهمین تاین شایر از خاندان توک)
 • Isumbras Took IVایزومبراس توک چهارم (بیست و هشتمین تاین شایر)
 • Ithilایتیل (نام سینداری برای ماه)
 • Ithil-stoneسنگ ماه (پلانتیر میناس ایتیل)
 • Ithilborایتیلبور (پدر سایروس)
 • Ithildinایتیلدین (ماده ای جادویی معروف به "ماه-ستاره")
 • Ithilienایتیلین (سرزمین باریکی از گوندور در شرق آندوین)
 • Ithronایترون (نامی برای ساحران)
 • Ithrynایترین (نامی برای ساحران)
 • Ithryn Luinایترین لوئین (ساحران آبی)
 • Ivannethایوانت (نهمین ماه سال برای دونه داین)
 • Ivorwenایوورون (مادر بزرگ آراگورن اله سار)
 • Ivrinایورین (دریاچه ای در سرچشمه ناروگ)
 • Ivy Bushپاپیتال (مهمانخانه ای در مسیر بای واتر)
 • Ivy Goodenoughایوی گوداناف (همسر بوفو بوفین)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.