خانه - حرف C

حرف C

 • Cabed Naeramarthکابد نایر آمارت (پرتگاه تقدیر هولناک)
 • Cabed-en-Arasکابد-ان-آراس (پرتگاه آهو)
 • Cair Androsکایر آندروس (کشتی کف‌های طولانی)
 • Calacirianکالاکیریان (ناحیه ای نزدیک گذرگاه نور)
 • Calaciryaکالاکیریا (گذرگاه نور)
 • Calaquendiکالاکوئندی (الف‌های روشنایی)
 • Calembelکالمبل (دهکده ای روی رودخانه کیریل)
 • Calenardhonکاله ناردون (سرزمین سرسبزی که به روهان بدل شد)
 • Calendar of Imladrisتقویم ایملادریس (گاهشمار ریوندل)
 • Calenhadکالن هاد (ششمین برج دیدبانی گوندور)
 • Calimehtarکالیمختار (سیزدهمین پادشاه گوندور)
 • Calimehtar son of Calmacilکالیمختار فرزند کالماکیل (برادر کوچک پادشاه رومنداکیل دوم)
 • Calimmacilکالیماکیل (نوه تلومختار اومبارداکیل)
 • Caliondoکالیوندو (از اعقاب الروس تار-مینیاتور)
 • Calmacilکالماکیل (پدر رومنداکیل دوم)
 • Calmacil of Numenorکالماکیل (هجدهمین حاکم نومه نور)
 • Calmatemaکالماتما (دسته نور)
 • Calmindonکالمیندون (برج نور تول اوینن)
 • Camellia Sackvilleکاملیا سکویل (یکی از زن عمو های بیلیو بگینز)
 • Camlostکاملوست (دست خالی)
 • Cape Balarدماغه بالار (دماغه ای درغرب آرورنین)
 • Cape of Forochelدماغه فروخل (موطن لوسوت)
 • Captain of Despairفرمانده ناامیدی (فرمانده سپاه سائرون در نبرد پله نور)
 • Captain of Morgothفرمانده مورگوت (یکی از رهبران اورک ها در نبرد اشک‌های بی شمار)
 • Captain of Sauronسرکرده سائورون (ارباب مورگول)
 • Captain of the Havenسرکرده لنگرگاه (فرمانده ارتش اومبار)
 • Captain of the Hostsسرکرده سپاه (عنوانی نظامی در میان گوندوریان)
 • Captain of the King’s Shipsفرمانده کشتی‌های (پادشاه دریا سالار ناوگان نومه نور)
 • Captain of the Southern Armyفرمانده سپاه جنوبی (عنوانی نظامی برای ائارنیل)
 • Captains of the Westفرماندهان غرب (رهبران آخرین حمله ناامیدانه به موردور)
 • Captivity of Melkorبندی شدن ملکور (سه دوران آرامش در آمان)
 • Carach Angrenکاراخ آنگرن (گذرگاه میان گورگوروت و اودون)
 • Caradhrasکارادراس (شاخ سرخ)
 • Caragdûrکاراگدور (صخره سیاهی پایین گوندولین)
 • Caranthirکارانتیر (چهارمین پسر فئانور)
 • Caras Galadhonکاراس گالادون (شهر درختی گالادریم)
 • Carcکارک (پدر روآک)
 • Carcharothکارخاروت (شکم قرمز)
 • Carchostکارخوست (یکی از برج‌های محافظ دروازه سیاه)
 • Cardolanکاردولان (جنوبی‌ترین قلمرو دونه‌داین شمالی)
 • Carlکارل (پسر جوانتر کوتار)
 • Carl ‘Nibs’ Cottonکارل «نیبز» کاتن (جوانترین فرزند تام کاتن)
 • Carn Dûmکارن-دوم (دژ کوهستانی آنگمار)
 • Carnenرودخانه کارنن (رودخانه طویلی که با نام آب سرخ شناخته می‌شود)
 • Carnilکارنیل (ستاره سرخی که توسط واردا ساخته شد)
 • Carnimíriëکارنیمیریه (درخت سمان سرخ گوهر)
 • Carrockکارراک (نامی که بئورن به جزیره سنگی در رودخانه داده بود)
 • Castamirکاستامیر (غاصب گوندور)
 • Castle of the Seaدژ دریا (ناو فرماندهی آر-فارازون)
 • Catsگربه‌ها (شکارچیان موش در سرزمین میانه)
 • Cats of Queen Berúthielگربه‌های ملکه بروتیل (خادمان جاسوس ملکه‌ی تارانون)
 • Causewayگذرگاه (مسیری بین اوسگیلیات و پله‌نور)
 • Causeway Fortsقلعه های گذرگاه (دو بارو که دشتهای پله‌نور را محافظت می کردند)
 • Cave-trollsترول‌های غارنشین (موجودات پلید جهان زیرین)
 • Caverns of Narogغارهای ناروگ (غارهای زیر فاروتِ بلند)
 • Caves of the Forgottenغارهای فراموش شده (زندان آر-فارازون)
 • Cedarsسرو (درختان بزرگی در سرزمین‌های جنوبی)
 • Celandine Brandybuckکلاندین برندی‌باک (خویشاوند دور مری برندی‌باک)
 • Celduinرودخانه کلدوین (رودخانه طویلی که از اره‌بور سرچشمه می‌گرفت)
 • Celebdilکلبدیل (کوهی که به شاخ نقره‌ای معروف بود)
 • Celebornکله‌بورن (ارباب لورین)
 • Celebornکله‌بورن (درخت سفید تول اره‌سئا)
 • Celebrantرودخانه کله‌برانت (نام الفی رودخانه سیلورلود)
 • Celebrimborکله‌بریمبور (رهبر مردمان جواهرساز)
 • Celebrindalکله‌بریندال (لقب ایدریل اهل گوندولین)
 • Celebrindorکله‌بریندور (پنجمین پادشاه آرتداین)
 • Celebrosکله‌بروس (نهر پلکان بارانی)
 • Celebríanکله‌بریان (دختر گالادریل و کله‌بورن)
 • Celegormکله‌گورم (پسر سوم فئانور)
 • Celepharnکله‌فارن (چهارمین پادشاه آرتداین)
 • Celonرودخانه کلون (رودی که از نان الموت می‌گذشت)
 • Celosرودخانه ی کلوس (رودخانه ای در گوندور شرقی)
 • Cemendurکمندور (پدر بزرگ هلاکار)
 • Cemendurکمندور (پسر و وارث ملندیل)
 • Ceorlکئورل (سوار پیام رسان ارکنبراند)
 • Cerin Amrothکرین آمروت (تپه‌ای در مرکز لورین)
 • Cermiëکرمیه (هفتمین ماه سال گوندوری)
 • Certarکرتار (حروف رونی)
 • Certhasکرتاس (نوعی خط رونی)
 • Cervethکروت (هفتمین ماه سال)
 • Chamber of Mazarbulتالار مزربول (تالار اسناد خزد – دوم باستانی)
 • Chamber of Recordsتالار اسناد (تالار مازاربول در خزد – دوم)
 • Chetwoodچت وود (جنگل ناحیه بری)
 • Chica Chubbچیکا چاب (یکی از چهار خاله بیلبو بگینز)
 • Chiefرئیس (لقب لوتو سکویل بگینز)
 • Chief Shirriffداروغه (عنوان ادعایی لوتو سکویل-بگینز)
 • Chieftain of the Northسرکرده شمال (رهبر دونه داین شمالی)
 • Children of Aulëفرزندان آئوله (هفت قبیله دورف ها)
 • Children of Ilúvatarفرزندان ایلوواتار (الف ها و آدمیان)
 • Children of the Sunفرزندان خورشید (نامی که در میان الف ها برای آدمیان به کار می رفت)
 • Chithingچیتینگ (چهارمین ماه در تقویم بری)
 • Chronicle of Cirion and Eorlماجراهای کیریون و ائورل (داستان تاسیس روهان)
 • Chubb Familyخانواده چاب (خانواده ای مهم در میان هابیت های شایر)
 • Chubb-Baggins Familyخانواده چاب- بگینز (شاخه ای از بگینزهای هابیتون)
 • Cirdan the Shipwrightگیردان کشتی ساز (محافظ بندرگاه های خاکستری)
 • Cirionکیریون (کارگزاری که سرزمین کالن آردون را به ائورل بخشید)
 • Cirith Dúathکیریت دوات (گذرگاه سایه ها)
 • Cirith Forn en Andrathکیریت فورن اِن آندرات (گذرگاهی از میان کوهستان مه آلود)
 • Cirith Gorgorکیریت گورگور (گذرگاه نفرین شده)
 • Cirith Ninniachکیریت نینیاخ (شکاف رنگین کمان)
 • Cirith Thoronathکیریت تورونات (شکاف عقاب ها)
 • Cirith Ungolکیریت اونگول (گذرگاهی که شیلاب در آن کمین می کرد)
 • Cirthکیرت (سیستم نگارش رونی)
 • Ciryaherکیریاهر (مغلوب کننده سرزمین های جنوبی)
 • Ciryandilکیریاندیل (سومین پادشاه از چهار پادشاه دریانورد گوندور)
 • Ciryaturکیریاتور (دریاسالاری که سائرون را شکست داد)
 • Ciryonکیریون (سومین پسر ایسیلدور)
 • Citadel of Gondorارگ گوندور (هفتمین حلقه میناس تیریت)
 • City of Gondorشهر گوندور (میناس تیریت در زیر میندولویین)
 • City of the Kingsشهر پادشاهان (عنوانی برای دو شهر)
 • Closed Doorدرِ بسته (دری که به خیابان خاموش منتهی می شد)
 • Cloudyheadقُله ابری (کوهی به نام فانوییدهول)
 • Coirëکویره (نام اِلف ها برای ابتدای بهار)
 • Cold-drakesاژدهایان سرددَم (اژدها های کمتر قدرتمند)
 • Coldfellsخلنگ زار سرد (منطقه مرتفعی در شمال ریوندل)
 • Combeکومب (دهکده ای در سرزمین بری)
 • Common Speechزبان مشترک (زبان مشترک وسترون)
 • Common Tongueزبان مشترک (زبان مشترک سرزمین های غربی)
 • Companions of the Ringهمراهان حلقه (اعضای گروه یاران)
 • Company of the Ringگروه همراهان حلقه (نُه مسافر)
 • Cora Goodbodyکورا گودبادی (مادر فاستولف بولجر)
 • Coranarکورانار (کلمه اِلفی به معنی سال)
 • Cordial of Imladrisنوشیدنی میوه ای ایملادریس (نامی برای میراوور)
 • Cormarëکورماره (جشنواره روز تولد فرودو)
 • Corollairëکورولایره (تپه دو درخت)
 • Corsairs of Umbarدزدان دریایی اومبار (دزدان دریایی اهل سرزمین های جنوبی گوندور)
 • Cotmanکوتمن (پدربزرگ کاتن کشاورز)
 • Cottarکوتار (جد خاندان کاتن)
 • Council of the Sceptreشورای چوگان سلطنتی (مشاورین پادشاه نومه نور)
 • Council of the Wiseشورای عقلا (نام دیگری برای شورای سفید)
 • Court of the Fountainبارگاه چشمه (چمنی که درخت مرده بر روی آن قرار داشت)
 • Cowsگاو
 • Cracks of Doomشکاف هلاکت (قلب اورودروین)
 • Craftyبا مهارت (یکی از القاب کوروفین)
 • Cramکرام (جیره سفر مردان شمالی)
 • Crebainکره باین (کلاغ های سیاه جنوب کوهستان مه آلود)
 • Cricketsجیرجیرک
 • Crickhollowکریک هالو (روستایی در باک لند شمالی)
 • Crissaegrimکریسایگریم (سرزمین عقاب‌ها)
 • Cross-roadsچهارراه (محل تلاقی جاده ها در مرکز ایتیلین)
 • Crossing of Porosگذرگاه پوروس (گداری که به گوندور جنوبی منتهی میشد)
 • Crossings of Eruiگذرگاه ارویی (مکان انتقام الداکار)
 • Culúrienکولورین (نامی برای درخت طلایی)
 • Curse of Mandosنفرین ماندوس (پیشگویی هراس انگیز در مورد سرنوشت نولدور)
 • Curufinکوروفین (پدر کله بریمبور)
 • Curufinwëکوروفینوه (نامی برای فئانور)
 • Curumoکورومو (اسم کوئنیایی سارومان)
 • Curunirکورونیر (شکل الفی نام سارومان)
 • Cúthalionکوتالیون (لقب بلگ اهل دوریات)
 • Field of Cormallenدشت کورمالن (بخشی از ایتلین)
 • River Cirilرودخانه کیریل (رودخانه کوچکی در لامدون غربی)
 • The Causewayگذرگاه (راهی بین اوزگیلیات و پله‌نور)
 • The Causeway 2گذرگاه (راهی در میان ماریش)
 • The Children of Húrinفرزندان هورین

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

به صورت خودکار کلمات فینگلیش را به فارسی تبدیل کن. در صورتی که می‌خواهید انگلیسی تایپ کنید Ctrl+g را فشار دهید.