یه جایی سارامون میگه : اورک ها اولش الف بودن بعد ظلمت روحشون رو تسخیر کرد و تبدیل به اورک شدن، اما به نظر من این درست نیست، به نظر من اورک ها از همون اول اورک بودن و الف ها هم الف. نظر شما چیه؟   راستی کسی هست که اورک ها رو دوست داشته باشه، اگه هست چه چیز اورک ها رو؟