شورای خردمندان

در این بخش به بحث در مورد مطالب مرتبط با کتاب های تالکین پرداخته می شود

تالارها

 1. سوالات کتاب‌ها

  مکانی برای سوالهای کوتاه در مورد کتاب ها. سوال هایی که نیاز به بحث دارند در سایر تالارهای شورای خردمندان مطرح شوند.

  423
  ارسال
 2. کتابخانه‌های آردا

  کتابخانه ها مکانی است برای بحث و جمع آوری اطلاعات در مورد داستان های تالکین و حوادثی که در آن رخ داده است

  6,140
  ارسال
 3. کتاب‌ها

  بحث در مورد کتاب های تالکین و سایر کتاب های مرتبط با دنیای تالکین و نقد و بررسی آنها

  1,568
  ارسال
 4. نژادها و شخصیت‌ها

  بحث در مورد نژادهای مختلف آردا و بحث های تخصصی در مورد هر یک از شخصیت های داستان های تالکین

  5,241
  ارسال
 5. مکان‌ها

  بحث در مورد مکان های مختلف موجود در داستان های تالکین

  748
  ارسال
 6. اشیاء

  بحث در مورد جواهرات، اسلحه و سایر اشیاء موجود در داستان های تالکین

  612
  ارسال