اشیاء

بحث در مورد جواهرات، اسلحه و سایر اشیاء موجود در داستان های تالکین

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 3,936 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 454 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 8,913 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,581 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 378 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,838 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,569 بازدید
  • 55 پاسخ
  • 9,486 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 2,910 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 10,036 بازدید
  • 32 پاسخ
  • 4,245 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 8,410 بازدید
  • 33 پاسخ
  • 6,820 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 1,804 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 8,282 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 2,787 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,505 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 7,510 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 6,873 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 4,953 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,724 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 4,706 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,365 بازدید