اشیاء

بحث در مورد جواهرات، اسلحه و سایر اشیاء موجود در داستان های تالکین

23 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 20 پاسخ
  • 3,999 بازدید
  • 11 پاسخ
  • 537 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 9,071 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,602 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 412 بازدید
  • 14 پاسخ
  • 1,889 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,628 بازدید
  • 55 پاسخ
  • 9,537 بازدید
  • 22 پاسخ
  • 2,948 بازدید
  • 36 پاسخ
  • 10,233 بازدید
  • 32 پاسخ
  • 4,338 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 8,479 بازدید
  • 33 پاسخ
  • 6,945 بازدید
  • 18 پاسخ
  • 1,863 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 8,421 بازدید
  • 15 پاسخ
  • 2,845 بازدید
  • 41 پاسخ
  • 6,552 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 7,605 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 6,910 بازدید
  • 42 پاسخ
  • 5,020 بازدید
  • 12 پاسخ
  • 2,771 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 4,781 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 3,458 بازدید